Akwarela autorstwa Sabine Picard, malarki. Grafika stworzona dla tej strony. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ewangelia

Pan mówi do was: Znam cię po imieniu. (Wj 33) Zwracam się do Ciebie po imieniu. Jesteś dla mnie cenny i kocham cię (Iz 43)

Akwarela autorstwa Sabine Picard, malarki. Grafika stworzona dla tej strony. Wszelkie prawa zastrzeżones.

Ewangelia

Pan mówi do was:

Znam cię po imieniu. (Wj 33)

Zwracam się do Ciebie po imieniu.

Jesteś dla mnie cenny i kocham cię. (Iz 43)

Zaproszenie poprzez alegorie

Le Tout-Puissant n'agit pas seul

Pan mówi do was: Znam cię po imieniu (Wj 33)
Zwracam się do Ciebie po imieniu. Jesteś dla mnie cenny i kocham cię (Iz 43)

 Wyobraźmy sobie człowieka, który otrzymuje kartkę z zaproszeniem, na której jest napisane:

„Jesteś zaproszony na kolację w takiej a takiej prestiżowej restauracji, w takim a takim miejscu, z Jezusem z Nazaretu, dziś wieczorem, o godzinie 20.00.”

Mężczyzna myśli, że to żart kolegów. Jednak jego ciekawość została obudzona i udaje się pod wskazany adres, przekonany, że zobaczy tam znajome twarze.

Przywitany przez kelnera, jąka się: „Jestem oczekiwany”.

Następnie zaprowadzono go do pięknie nakrytego stołu, do mężczyzny około trzydziestki, ubranego według współczesnych zasad; przywitał go serdecznie, przedstawiając się: „Miło mi Cię poznać, Jezus! “

Mężczyzna uścisnął Mu dłoń i powiedział, jak się nazywa; Jezus odpowiedział z uśmiechem: „Wiem. Mężczyzna jest zaskoczony i rozgląda się za swoimi kolegami… nikogo nie ma! Jezus zaczyna z nim rozmawiać i wspominać o sprawach dotyczących jego życia, nawet o tych, które starał się ukryć. Rozpoczyna się dialog…

Bóg zaprasza cię do wspólnego posiłku z Nim

Dziś Jezus chce spędzić z tobą trochę czasu na rozmowie. Dlatego zaprasza cię, abyś spożył z Nim posiłek! Stół jest nakryty, a na stole czeka wspaniałe jedzenie!

Często oczekujemy zachęty, komplementów lub reakcji od osób z naszego otoczenia. Bóg chce z nami rozmawiać i troszczyć się o nas, niezależnie od tego, czy potrzebujemy wskazówek, zachęty, uznania czy uzdrowienia wewnętrznego. Bóg jest bogatym Królem. Radujmy się zawczasu, dziękujmy Mu, że wszystkie odpowiedzi na nasze potrzeby są w drodze; to jest wiara. Mieć pewność tego, na co mamy nadzieję, i przekonanie o tym, czego jeszcze nie widzimy.

W Psalmie 23 czytamy, że Bóg nakrywa stół w obecności naszych przeciwników: w środku burzy, kiedy walczymy o przetrwanie w obliczu tego, co nas spotyka (utrata pracy, choroba, problemy w związku, smutek itp.), Bóg mówi:

„Zatrzymaj się! Nakrywam do stołu; zatrzymaj się i wiedz, że Ja jestem Bogiem.”

Jego stół ma więc podwójną funkcję: ma nas karmić i osłaniać. Tak więc czas spędzony w towarzystwie Jezusa zaopatruje nas, a także służy jako ochrona. W Jego obecności jesteśmy uszanowani i docenieni, a także znajdujemy odpoczynek.

Jak odpowiadasz na Jego zaproszenie?

Jezus opowiedział w przypowieści o królu, który przygotował ucztę na wesele swojego syna i powiedział, że goście odmówili przyjęcia zaproszenia, podając kiepskie wymówki. Także dzisiaj można nie zdać sobie sprawy z wartości odpowiedzi na Jego zaproszenie: można prowadzić swoje życie bez Boga.

Bóg kocha każdego człowieka i chce, aby wszyscy zakosztowali Jego pokarmu. W wyniku tego, czego On dokonał, wszystko jest gotowe i dostępne. Czy znajdujemy wymówki, aby nie spędzać czasu z Bogiem? Zaprasza cię do Swojej obecności. Wszystko, co jest dla ciebie dobre i doskonałe, pochodzi od Boga. Jezus wzywa cię, mówiąc:

„Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.” (Ap 3,20).

Przyjmijcie więc Jego zaproszenie, przyjdźcie i skosztujcie, jak dobry jest Bóg! W rzeczywistości przychodzi On nawet, aby zamieszkać w tych, którzy przyjmują Jego zaproszenie.

Po przywróceniu do życia rozpoczynasz nową misję. On może nie tylko objawiać się w tobie, ale także przez ciebie. Tym, co otrzymujesz od Boga, możesz się dzielić z innymi. Z kolei ty możesz doprowadzić ludzi do odkrycia, że Jezus może być ich przyjacielem!

Tego Ci życzymy, droga Czytelniczko, drogi Czytelniku!

Modlitwa: „O Jezu, dziękuję Ci za Twoje zaproszenie. Słyszę Twój głos, otwieram drzwi i zapraszam Cię, abyś przyszedł i zamieszkał w moim domu, w moim sercu. Chcę cię poznać.”

Kim jest Jezus?

Jezus jest Mesjaszem, który przyszedł na ziemię ponad 2000 lat temu. Oddał swoje życie na krzyżu, aby zostały usunięte wszelkie bariery między Bogiem a ludźmi, aby nasza komunikacja z Bogiem była znów możliwa i abyśmy mieli życie.

Izajasz, prorok, który przepowiedział przyjście Jezusa 700 lat wcześniej i którego zwoje – zwane zwojami z Qumran lub zwojami znad Morza Martwego – zostały odnalezione w latach 1947-1956, a ich autentyczność została potwierdzona przez renomowanych archeologów, napisał:

Wyrósł bowiem przed nim jak latorośl i jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał kształtu ani urody; i gdy widzieliśmy go, nie było wyglądu, który by się nam podobał.

Wzgardzony i odrzucony przez ludzi; mąż boleści i doświadczony cierpieniem. I przed nim ukrywaliśmy jakby swoją twarz; wzgardzony tak, że mieliśmy go za nic.

Zaprawdę on wziął na siebie nasze cierpienia i nosił naszą boleść. A my uważaliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i utrapiony.

Lecz on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni/…/ Ponieważ wylał swoją duszę na śmierć, został zaliczony do przestępców, sam poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.

Z Biblii: Izajasz 53

Bąd aktorme swojej przemiany

 

Oto kilka elementów, dzięki którym zaczniesz szukać swojej wewnętrznej jedności, swojej tożsamości. Twoja osobista odbudowa wpłynie na Ciebie, a także na osoby wokół Ciebie i na Twoje środowisko.

Ewangelia

Strona Ewangelia ma na celu ponowne polączenie cie z Bogiem, który cię kocha i czeka na ciebie. Znajdziecie tu alegorię Ewangelii.

Zasoby : w pracy

Strona Zasoby: aby pomóc ci w rozpoznaniu twoich ran, uleczeniu ich... uzdrowieniu, a tymsamym wznalezieniu drogi do wewnętrznego wyzwolenia, i zyj swoją wiarą.

Inspiracje

Strona inspiracje zawiera zdjęcia, które mogą być inspiracją do medytacji i prowadzić Cię do modlitwy. Znajdziesz tu również bibliografię.

Struktura witryny

Viametanoia.pl
Nowe Życie
  • Ewangelia
  • Zasoby
  • Inspiracje
Blogu
Kontakt

Języki strony

Polski
Français
Română
English
Lingala
Português

© 2024 - Viametanoia

Wszelkie prawa zastrzeżone

Website by ALYSCO