Akwarela autorstwa Sabine Picard, malarki. Grafika stworzona dla tej strony. © 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone

Inspiracja

żeby wspierać i motywować twoje życie modlitewne i twoją relację z Bogiem

Akwarela autorstwa Sabine Picard, malarki. Grafika stworzona dla tej strony. © 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone

Inspiracje

żeby wspierać i motywować twoje życie modlitewne i twoją relację z Bogiem

Dziękuję Ci, Panie,
dajesz mi swoje światło.
Z kolei ja, wypełniony Twoim światłem, niech odbijam Cię wokół siebie.

Panie, dzieło przemiany, którego dokonujesz we mnie, gdy Ci na to pozwalam, jest wspaniały; działasz we mnie z delikatnością, finezją i precyzją. Doświadczam zmiany w sposobie postrzegania świata i okoliczności wokól mnie.

Morze Martwe? czy martwą mamę?

Otrzymuję tak wiele zasobów…

 

 

 

Panie, Nie chcę pozostać jak Morze Martwe, które jest dobrze odżywione, ale nie pozwala, by cokolwiek z niego wypływało, i które coraz bardziej wysycha…

Właśnie dzisiaj chciałbym przekazać trochę Ciebie komuś, nawet kilku osobom, drogi Panie…

Jezus powiedzial do kobiety, która przyszła zaczerpnąć wody ze studni :

„Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Kobieta rzekła do Niego: Panie, daj mi tej wody.”

Jana 4.14-15

Jakże słodko jest braciom mieszkać razem!  Jest to jak rosa z Hermonu spływająca na górę Syjon. Tam Pan zsyła swoje błogosławieństwo, życia na wieki. 

(por. Ps. 133)

O Boże!

Jakże piękny jest wszechświat! Twój majestat jest widoczny zarówno w tym, co nieskończenie wielkie, jak i w tym, co nieskończenie małe. Patrzę na przyrodę i mam ochotę powiedzieć: artystę poznaje się po jego dziele.

Dziękuję za tak wiele piękno!

O Boże, czy w tej (…) dziedzinie mojego życia jestem naprawdę na swoim miejscu?

O Boże! Wiem, że w Twoich oczach jestem wyjątkowa i wartościowa. Dziękuję Ci za Twoją nieskończoną miłość do mnie!

O Boże! Dzieki Tobie, który mnie umiłowałeś, jestem zwycięzcą.

… Ale jak żyć tym zwycięstwem?

Panie,

Dziękuję za moją rodzinę, krewnych, przyjaciół, sąsiadów i ludzi, którzy mnie otaczają. Dziękuję za tych, którzy pobudzają mnie umysłowo, za tych, którzy wspierają mnie emocjonalnie, i za tych, którzy umacniają mnie duchowo, zachęcając mnie do kroczenia z Tobą.

Błogosław im, Panie!

Specjalne podziękowania dla Carinne, Gabriellę, Jessica, Lilianę, Michel, Pamela, Pierre-Alain i Vanêssa za ich zdjęcia.

Bąd aktorme swojej przemiany

 

Oto kilka elementów, dzięki którym zaczniesz szukać swojej wewnętrznej jedności, swojej tożsamości. Twoja osobista odbudowa wpłynie na Ciebie, a także na osoby wokół Ciebie i na Twoje środowisko.

Ewangelia

Strona Ewangelia ma na celu ponowne polączenie cie z Bogiem, który cię kocha i czeka na ciebie. Znajdziecie tu alegorię Ewangelii.

Zasoby : w pracy

Strona Zasoby: aby pomóc ci w rozpoznaniu twoich ran, uleczeniu ich... uzdrowieniu, a tymsamym wznalezieniu drogi do wewnętrznego wyzwolenia, i zyj swoją wiarą.

Inspiracje

Strona inspiracje zawiera zdjęcia, które mogą być inspiracją do medytacji i prowadzić Cię do modlitwy. Znajdziesz tu również bibliografię.

Struktura witryny

Viametanoia.pl
Nowe Życie
  • Ewangelia
  • Zasoby
  • Inspiracje
Blogu
Kontakt

Języki strony

Polski
Français
Română
English
Lingala
Português

© 2024 - Viametanoia

Wszelkie prawa zastrzeżone

Website by ALYSCO