Akwarela autorstwa Sabine Picard, malarki. Grafika stworzona dla tej strony. © 2022 Wszelkie prawa zastrzeżones

Zasoby

Przeżywanie wewnętrznych uzdrowień, aby żyć wyzwolonym

Akwarela autorstwa Sabine Picard, malarki. Grafika stworzona dla tej strony. © 2022 – Wszelkie prawa zastrzeżone

Zasoby

Przeżywanie wewnętrznych uzdrowień, aby żyć wyzwolonym

Przeżywanie wewnętrznych uzdrowień, aby żyć wyzwolonym?

Mamy przyjemność zaproponować ci kilkuetapowe szkolenie, które będziemy krok po kroku uzupełniać.

Aby to szkolenie było skuteczne i przyczyniło się do twojego wyzwolenia, wymaga twojego osobistego zaangażowania.

Aby osiągnąć dojrzałość duchową, każdy musi pracować nad sobą, rozprawiając się ze swoją przeszłością, zwłaszcza ze swoimi ranami i urazami… a wszyscy je mamy!

PRZESTAŃ ZAPRZECZAĆ, ZWLEKAĆ I ZAKOPYWAĆ SWOJE CIERPIENIE!

​Bóg chce, abyś cieszył się dobrym zdrowiem.

Bóg pragnie twojego wewnętrznego uzdrowienia; niezbędna jest twoja WSPÓŁPRACA, która rozpocznie się już teraz, gdy rozpoznasz swój stan, swoje potrzeby w kwestii uzdrowienia…

Potem… CZY JESTEŚ GOTOWY, ABY PRZEJŚĆ DO UZDROWIENIA WEWNĘTRZNEGO?

„Pan leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany” (Ps 147, 3)

Zasób 1 - kroków

Uwaga!

Nie wracaj do ran i traum, które zostały już opatrzone i uzdrowione.

Czy nie czujesz się czasem rozczarowany.a sobą, a może nawet wątpisz w swoje zbawienie, gdy rozważasz swój stan?

“Cierpisz” z powodu nadmiernych negatywnych emocji/reakcji, z powodu natrętnych negatywnych uczuć, być może masz też jakieś uzależnienia… To wszystko są „łańcuchy”, które podkreślają prawdziwe wewnętrzne cierpienie, które nie zostało jeszcze uzdrowione i które świadczą o pilnej potrzebie doświadczenia uzdrowienia.

Ilustracja przez wulkan

Nasze nadmierne reakcje i nieodpowiednie zachowania można porównać do wybuchów wulkanu. Są one przejawem intensywnej aktywności ukrytej przed wzrokiem innych, a często nawet przed nami samymi, przez dłuższy lub krótszy czas w jednej lub kilku wewnętrznych „komorach”, aktywności która bulgocze w głębi nas i nie może być dłużej powstrzymywana.

 Powinniśmy zatem zrozumieć, że nasze rany – niezależnie od tego, jak są stare – wydają się być uśpione, ale są bardzo aktywne w naszym wnętrzu. Niektóre z nich znamy, innych nie.

 Gdy spełnione są pewne warunki, następuje erupcja; może ona być nagła i gwałtowna lub bardziej „łagodna”; w każdym razie lepiej, żeby w pobliżu nie było istot żywych, ponieważ niszczy ona, powoduje katastrofy i może prowadzić do śmierci (np. związku)!

Zasób 2: obecna sytuacja

Nawet stare rany, którymi się nie zająłeś, często działają na twój umysł w podświadomości i są przyczyną niewłaściwych zachowań, różnych uzależnień, grzechów, ponieważ wpływają na całą twoją istotę, począwszy od twoich myśli… W rzeczywistości nie można osiągnąć dojrzałości duchowej bez uporania się ze swoimi ranami i urazami.

Jezus zapłacił cenę za to, abyś mógł doświadczyć prawdziwego wyzwolenia!

Zasób 3: przeżywanie metamorfosi

Długość wideo: 17’41”

Après le visionnement de cette vidéo, TERAZ PROSZĘ POWIĄZAĆ TO, CO PRZECZYTAŁEŚ, USŁYSZAŁEŚ Z WŁASNYM ŻYCIEM

… w ciszy i rozważanie, prosząc Pana, aby dał ci Swoje światło przez Ducha Świętego. Nie bójcie się tego światła. Jest ciepłe, dobroczynne, ale nigdy nie za intensywne. Bóg darzy cię Swoim światłem w odpowiedniej mierze… stopniowo… tyle, ile jesteś w stanie znieść. Jego cel? ABY CIĘ UZDROWIĆ…

Bądźcie pewni, że Bóg jest pełen dobroci. Poświęć czas, aby otworzyć się na Jego światło i postępuj w modlitwie dokładnie tak, jak On ci wskazał.

Zasób 4: nazywanie rzeczy

W naszej ilustracji GONGU, młotek lub różdżka reprezentują okoliczności chwili obecnej, które przychodzą, aby „stuknąć” w stare doświadczenia przechowywane w nas. Nasza stara rana rozbrzmiewa… a my reagujemy… nadmiernie reagujemy… i działamy.

Te działania w 2022 roku są nieadekwatne, ponieważ są silnie zdeterminowane przez te stare bolesne doświadczenia, te traumy, których niekoniecznie jesteśmy świadomi… stąd potrzeba ich odkrycia w naszych oczach.

Zasób 5: czterostopniową

CZTEROSTOPNIOWA : UN FIL CONDUCTEUR DE PRIERE EN VUE DE VIVRE LIBERE

Vous trouverez deux illustrations de cette ressource 5 dans le blog avec:

Zasób 6: zbadaj mnie, Panie!

 

 

Źródło: „4 R” to 4 czasowniki w procesie pokuty wspomnianym przez Mikesa Richesa w kursie zatytułowanym „Życie wyzwolone”, zorganizowanym przez Campus pour Christ.

Skaner mnie, Panie!

Zapraszam również do modlitwy tym wersetem, na podstawie tego wersetu:

„Spróbuj mię, Panie! i doświadcz mię: wypław ogniem nerki moje i serce moje…” 

lub

„Zbadaj mnie, Panie, poddaj próbie; oczyść w tyglu lędźwie moje i serce moje, bo łaska Twoja jest przed oczyma moimi” (Ps. 26,2).

W Starym Testamencie „lędźwie” są siedzibą emocji i uczuć; „serce” ma szersze znaczenie niż „lędźwie” i obejmuje nie tylko emocje, ale także myśli, refleksję, wolę, determinację, odwagę, pamięć i sumienie.

Serce jest czasami tłumaczone jako „wewnętrzny człowiek”.

Niech Bóg coraz bardziej cię SKANUJE

w każdej części twojej istoty

nie zapominając, że jesteś beneficjentem ŁASKI.

Użyj „4 kroków” do wszystkiego, co zostało ujawnione (por. Zasób 5)… i otrzymuj od Boga cechy przeciwne do tego, co boski skan ujawnił i co właśnie rozpoznałeś.

Zasób 7: przebaczenie wyzwala

Spróbuj mię, Panie! i doświadcz mię: wypław ogniem nerki moje i serce moje

Przebaczenie wyzwala
Gdy tylko doświadczamy wewnętrznego uzdrowienia, rozpoczynamy proces przebaczania każdemu, kto w jakikolwiek sposób nas skrzywdził.
Poniższy artykuł ilustruje to zjawisko na podstawie doświadczenia życiowego opisanego w Biblii.
Link do: Przebaczenie, źródło wyzwolenia

Bąd aktorme swojej przemiany

 

Oto kilka elementów, dzięki którym zaczniesz szukać swojej wewnętrznej jedności, swojej tożsamości. Twoja osobista odbudowa wpłynie na Ciebie, a także na osoby wokół Ciebie i na Twoje środowisko.

Ewangelia

Strona Ewangelia ma na celu ponowne polączenie cie z Bogiem, który cię kocha i czeka na ciebie. Znajdziecie tu alegorię Ewangelii.

Zasoby : w pracy

Strona Zasoby: aby pomóc ci w rozpoznaniu twoich ran, uleczeniu ich... uzdrowieniu, a tymsamym wznalezieniu drogi do wewnętrznego wyzwolenia, i zyj swoją wiarą.

Inspiracje

Strona inspiracje zawiera zdjęcia, które mogą być inspiracją do medytacji i prowadzić Cię do modlitwy. Znajdziesz tu również bibliografię.

Struktura witryny

Viametanoia.pl
Nowe Życie
  • Ewangelia
  • Zasoby
  • Inspiracje
Blogu
Kontakt

Języki strony

Polski
Français
Română
English
Lingala
Português

© 2024 - Viametanoia

Wszelkie prawa zastrzeżone

Website by ALYSCO