Pomagać sobie nawzajem

Medytacje

Le Tout-Puissant n'agit pas seul

Pomagać sobie nawzajem

Życie przynosi nam niespodzianki, które nie zawsze są przyjemne i łatwe do zniesienia. Potrzebujemy zachęty! Słowo pociechy może dodać nam skrzydeł lub wzmocnić naszą wiarę w siebie w chwili, gdy zaczęły nachodzić nas wątpliwości…

Greckie słowo „zachęcać” występujące w Nowym Testamencie – na przykład w 1 Tes 5, 11: „Zachęcajcie się wzajemnie” – może oznaczać pociechę, otuchę, łagodzenie. Używa się go również w znaczeniu „sugerowania komuś czegoś”, „zachęcania kogoś do zrobienia czegoś”. W każdym razie słowo to oznacza troskę o drugiego człowieka, dobroć, życzliwość

Przemawia do mnie także słowo „wzajemnie”, ponieważ sugeruje ono wzajemność, wymianiamy się wzajemnie. Nie ma ludzi aktywnych po jednej stronie i pasywnych po drugiej. Każdy może otrzymywać i każdy może dawać. Każdy może podtrzymywać przyjaźń, umacniać ją, kultywować. Ponadto wzajemność jest niezbędna, jeśli nie chcemy popaść w asymetryczne relacje, które w dłuższej perspektywie są niezdrowe. Nawet jeśli prawdą jest, że nie wszyscy pełnią te same funkcje w Ciele Chrystusa, wszyscy mamy coś do wniesienia dla innych członków.

W Ewangelii Mateusza 25 Jezus przedstawia przypowieść o talentach, która dotyczy ludzi, którzy nie wszyscy mają tyle samo talentów. Ujawnia, że ci, którzy mają tylko jeden talent, mają tendencję do uważania go za nieistotny, do gardzenia nim, do zakopywania go, być może dlatego, że porównują się z innymi. Jezus prosi nas, abyśmy zainwestowali nasz talent lub talenty.

W Liście do Efezjan 2,10 apostoł Paweł mówi, że Bóg z góry przygotował dla nas dobre dzieła, abyśmy je wykonywali. Każdy z nas otrzymał część, którą może dzielić się z innymi. A jest tak wiele sposobów, aby coś ofiarować, czy to w słowach, czynach, obrazach, obecności. W XXI wieku możemy zaoferować niematerialny i raczej rzadki towar, jakim jest dobra jakość słuchania drugiego człowieka! Możesz zadzwonić, napisać krótką wiadomość, korzystając z dostępnych dziś narzędzi; możesz zaprosić kogoś na kawę do domu lub na taras, możesz dostarczyć kwiaty, zrobić zakupy, ofiarować komuś coś, co sam zrobiłeś, jak np. zdjęcie, które sam wykonałeś itp. Jest tak wiele sposobów okazywania przyjaźni, tak wiele  sposobów, by powiedzieć komuś: „Myślę o tobie”. Dlatego dziś chciałbym was zachęcić do szacunku i uznania dla daru lub darów, które Bóg wam ofiarował. Jeśli nie wiesz, jak je wykorzystać, użyj swojej kreatywności! Często uwaga, którą otrzymujesz od brata lub siostry, budzi w tobie pragnienie, by się samemu też do czegoś przyczynić. Zaangażowanie, choćby najmniejsze, wzbudza pragnienie nowego zaangażowania, które z kolei wzbudzaja kolejne! Ten, kto jest wierny w małych rzeczach, jest również wierny w rzeczach wielkich.

Jeśli chodzi o mnie, to kiedy modlę się za kogoś, regularnie prowadzi mnie to do konkretnego działania, które Bóg wkłada w moje serce podczas spotkania z Nim. Jan mówi nam, że namaszczenie uczy nas wszystkiego (1 J 1, 27), także tego, abyśmy wyszli z naszej bierności i troszczyli się o siebie nawzajem.

W każdym razie w swoim napomnieniu do Tesaloniczan Paweł wyraźnie mówi, że członkowie Ciała powinni się nawzajem zachęcać. Często jesteśmy zdolni żeby pocieszać i krzepić, ponieważ sami zostaliśmy pocieszeni i pokrzepieni.

Na zakończenie mam propozycję: dodaj dziś otuchy komuś z twojego otoczenia. Na swój własny sposób. A jutro zrób to samo dla kogoś innego. Rozsiewając zachętę, pozwolisz innym zainwestować ich własny talent, przekazać ich część! 

Bóg jest po twojej stronie! Pięknego dnia!

Zobacz najnowsze artykuły

Boży plan dla mnie?

Boży plan dla mnie?

Rozpoznać plany Boga dla swojego życia Boży plan dla mnie? Świadectwo Nicole Jaki jest Boży plan dla mnie? Niedawno ponownie przeczytałam historię arki Noego z Księgi Rodzaju 6. Boży plan dla Noego Po otrzymaniu słowa od Boga Noe wyruszył, aby zbudować...

Przywłaszczenie sobie przebaczenia pana

Przywłaszczenie sobie przebaczenia pana

Dernière mise à jour: 14 févrierPrzywłaszczenie sobie przebaczenia pana Wątpliwości atakują mnie Bywało, że czułam, iż nie potrafię przyznać się przed Bogiem do swoich błędów i uchybień, i czasami miałam wątpliwości co do przebaczenia mi przez Pana,...

Przerwa na kawę czy przerwa na pustynię? (2)

Przerwa na kawę czy przerwa na pustynię? (2)

Przerwa na kawę czy przerwa na pustynię? (2) To orędzie jest kontynuacją orędzia o tej samej nazwie z poprzedniego tygodnia. Jest to również część szkolenia 6, które można znaleźć na stronie. Niespodziewane wydarzenie: przerwa na pustyni! Obserwuję...

Boża miłość mnie zalała

Boża miłość mnie zalała

Świadectwa 2 Naylleleya 1. Nieobecność, która miała na mnie wpływ Ojca nie znałam zbyt dobrze, ponieważ opuścił dom, gdy miałam 3 lata. Jego nieobecność wywołała u mnie poczucie odrzucenia i niepewności. Czułam, że w jego oczach jestem niewystarczająco...

Uznanie

Uznanie

Dernière mise à jour: 25 marsUznanie « Policz błogosławieństwa Boże, postaw je wszystkie przed swoimi oczami, a zobaczysz, gdy będziesz się modlił, jak wielka jest ich liczba ». Dzięki za wskazówkę dotyczącą wargi? Zdałam sobie sprawę, że czasami śpiewam...

Przebaczenie jako źródło wyzwolenia

Przebaczenie jako źródło wyzwolenia

Dernière mise à jour: 1er marsPrzebaczenie jako źródło wyzwolenia Potrzeba przebaczenia, aby żyć wyzwolony Dzień dobry, przyjaciele! Dziś rano chciałbym wam opowiedzieć o człowieku, który nazywał się Hiob! Hiob Hiob jest zdrowy, ma żonę i dzieci oraz...

Po otrzymaniu prezentu

Po otrzymaniu prezentu

Świadectwo Claude'a Miłość Ojca rozlała się w moim sercu ucznia i jestem gotów oddać wszystko, żeby kontynuować dzieło Jezusa, rozpowszechniając to, co zostało mi przekazane przez mojego Mistrza. Aby nie pozostać bezczynnym, wyruszyłem, by dawać...

Bóg na ciebie postawił!

Bóg na ciebie postawił!

Dernière mise à jour: 25 marsCzy czujesz się mały? Bóg na ciebie postawił! Nieistotny? Nieważne? Pewien człowiek, Saul z Tarsu, był świadkiem ukamienowania Szczepana, chrześcijanina, który rozświetlony był Panem i właśnie wystapił publicznie by świadczyć...

Bóg działa dogłębnie w naszym życiu (2)

Bóg działa dogłębnie w naszym życiu (2)

Dernière mise à jour: 26 févrierBóg kształtuje nasz charakter Uświęcenie, pozorna doskonałość? Często utożsamiamy słowo "uświęcenie" z nieomylnością, nieskazitelnością, doskonałością. W naszych oczach uświęcenie oznacza świętość i wierzymy, że święty to...

Wyciszyć się

Wyciszyć się

Wyciszyć się Rozmawiają z nami, ale nic nie słyszymy Często znajdowałem się w sytuacjach, w których było dużo hałasu. Było tyle hałasu, że nie słyszałem głosu towarzyszacej mi osoby. Patrząc na nią, widziałem, jak poruszają się jej usta, ale nie słyszałem...

Dbałość o nasze emocje

Dbałość o nasze emocje

Dernière mise à jour: 19 janvierDbałość o nasze emocje, aby pozostać w łączności z Panem Pan chce, abyśmy byli z Nim połączeni. W Ewangelii Jana 10, 27 jest napisane: "Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je i one idą za Mną". Zdałam sobie sprawę, że...

Serce do serca z Panem

Serce do serca z Panem

Serce do serca z Panem Pan chce, abyśmy byli z Nim połączeni. W Ewangelii Jana 10, 27 jest napisane: "Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je i one idą za Mną". Zdałam sobie sprawę, że czasami nie słyszę głosu mojego dobrego Pasterza i zapytałam Go,...

Wszechmogący nie działa sam!

Wszechmogący nie działa sam!

Bóg, Wszechmogący, nie działa sam! Bóg, Wszechmogący, nie działa sam! Bóg: Wszechmogący? Tak, Bóg jest Wszechmogący! a jednak dziwimy się, że nie widzimy w wielu miejscach Jego interwencji... Jak to możliwe, że nic się nie dzieje? W rzeczywistości,...

Tumult na zewnątrz i pokój wewnątrz

Tumult na zewnątrz i pokój wewnątrz

Świadectwo Marta: tumult na zewnątrz i pokój wewnątrz Rozmawiałem z przyjaciółka, która opowiedziała mi o bardzo skomplikowanej sytuacji, w której się znalazla. Jej przyszłość została nagle zagrożona. Zupełnie rozczarowana ideałem, który jak sobie...

Jak słonecznik

Jak słonecznik

Świadectwo 3 Nicole Czytam Biblię codziennie, i w miarę możliwości rano, przed rozpoczęciem dnia. Lubię przemieniać tę lekturę w modlitwę. W ciągu dnia staram się przypominać sobie poranne wersety, aby inspirowały mnie w danej chwili i miały wpływ na moje...

Ponownie połączyć się z bogiem

Ponownie połączyć się z bogiem

Ponownie połączyć się z bogiem Świadectwo 6 Nicole W ciągu naszego życia napotykamy na bardzo różne osobowości. Ta różnorodność jest źródłem ubogacenia, ale czasem także napięć. Pewnego dnia miałam do czynienia z osobą, która wykazała się tchórzostwem....

Świadectwo Jessiki, poszukiwaczki złota (1)

Świadectwo Jessiki, poszukiwaczki złota (1)

Świadectwo Jessiki, poszukiwaczki złota (1) Tak, jestem wyjątkową poszukiwaczką złota! Wchodzę w specjalny nurt, nurt Biblii, aby odkryć piękne samorodki złota! Oczywiście wymaga to czasu i dobrze jest mieć odpowiednie narzędzia!  Codzienna lektura Biblii...

Przerwa na kawę czy przerwa na pustynię? (1)

Przerwa na kawę czy przerwa na pustynię? (1)

Przerwa na kawę czy przerwa na pustynię? (1) Jest to również część szkolenia 6, które można znaleźć na stronie. Niespodziewane wydarzenie: przerwa na pustyni! Działanie w skomplikowanych i pełnych wyzwań realiach współczesnego życia jest dla mnie bardzo...

Bóg działa dogłębnie w naszym życiu (1)

Bóg działa dogłębnie w naszym życiu (1)

Dernière mise à jour: 26 févrierBóg działa dogłębnie w naszym życiu (1) Decyzje zgodne z wolą Bożą? Wierzący w Chrystusa, którzy podjęli mocną decyzję służenia Panu z całego serca, są często uważani za dobrych chrześcijan, zwłaszcza jeśli ich...

Słowo od Sabine, artystki

Słowo od Sabine, artystki

Świadectwo Sabiny Słowo od Sabine, artystki, która wykonała akwarelę na naszej stronie internetowej Ostatni motyl wycisnął ze mnie ostatni pot, ale jestem bardzo zadowolony z rezultatu, a świadomość, że dla Ciebie jest on piękny, czyni mnie szczęśliwą. Są...

Otrzymałem i przyjąłem miłość Boga

Otrzymałem i przyjąłem miłość Boga

Dernière mise à jour: 4 avrilŚwiadectwo Nicole : otrzymałem i przyjąłem miłość Boga Wychowałam się u boku ojca, który wymagał od swoich dzieci perfekcji. W słowach mówionych lub niewypowiedzianych można było odczytać takie oto przesłanie: "Jeżeli nie...

Wszystkie przedmioty

Kategorie

Najnowsze wpisy na blogu...

Poniżej możesz zostawić nam swoje dane, a będziesz osobiście informowany o aktualizacjach naszego bloga (średnio co tydzień).

Ta subskrypcja jest bezpłatna i niezobowiązująca.