Przywłaszczenie sobie przebaczenia pana

Medytacje, Świadectwo

Le Tout-Puissant n'agit pas seul

Przywłaszczenie sobie przebaczenia pana

Wątpliwości atakują mnie

Bywało, że czułam, iż nie potrafię przyznać się przed Bogiem do swoich błędów i uchybień, i czasami miałam wątpliwości co do przebaczenia mi przez Pana, zwłaszcza że tego nie odczuwałam.

Powszechne uczucie niepokoju

Zamiast tego miałam niejasne, mętne uczucie wewnętrznego niepokoju, które mnie przygniatało.

Jaka jest podstawa Bożego przebaczenia?

Apostoł Jan przypomina nam, że Boże przebaczenie opiera się na krwi Jezusa, która oczyszcza nas z każdego grzechu, i że jeśli wyznamy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam je (1 J 1, 7. 9). Mówi nam również, że Jezus Chrystus jest naszym Orędownikiem, czyli Tym, który wstawia się za nami (2, 1-2).

Parakletos… Prawnik, obrońca

Słowo użyte tutaj to parakletos, które oznacza Orędownika, Pocieszyciela, a zgodnie z Ewangelią Jana 14, 16 tym Orędownikiem jest Duch Święty, który mieszka w nas i jest z nami  nami wiecznie!

Jak to możliwe?

Przelewając swoją krew, Pan zapłacił cenę, która pozwala nam być obmytymi, uwolnionymi z okowów, wolnymi, abyśmy mogli być połączeni z Nim. Dlatego po wyznaniu grzechów nie ma potrzeby do nich wracać. Bóg postanowił o nich zapomnieć. Sprawa zamknięta!  Nie ma już potępienia! (Rz 8).

Biblijne potwierdzenia

Niech żyje czynna relacja z Bogiem!

W Liście do Hebrajczyków 10 jest napisane:

„Nie będę już więcej pamiętał ich grzechów i nieprawości”.

My czasami mamy lepszą pamięć niż Bóg! Prorok Micheasz posłużył się obrazem, który powinien nas zachwycić: napisał, że Bóg wrzuca nasze grzechy do morza. Są więc one daleko!

Przyjmuję przebaczenie Pana, czynię je moim własnym

A teraz poddajmy się temu przebaczeniu!

Postanowiłem przestać wierzyć w kłamstwa

A jeśli Szatan, ojciec kłamstwa, próbuje skupić nasze myśli na przeszłości i wzbudzić w nas poczucie winy, wywołując w nas niepokój, natychmiast uciekajmy się do Boga, aby cieszyć się przywróconą komunią i pokojem, jaki mamy z Bogiem, ponieważ nie ma już żadnej przeszkody między Nim a nami ani między nami a Nim. Dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już żadnego potępienia (Rz 8).

Skupienie…

Skupmy się na Panu, abyśmy, uwolnieni od wszelkich przeszkód, mogli żyć we wzajemne oddziaływaniu z Nim, w Jego pokoju, w Jego radości i coraz bardziej napełniać się Nim całym naszym jestestwem.

Ogłaszam słowa Biblii, prawdę

A jeśli nasze wewnętrzne uczucia nas okłamują, głośmy prawdy biblijne, które są faktami:

  • Mam Orędownika, Jezusa, którego krew oczyszcza mnie z każdego grzechu. On mówi w moim imieniu! (1 J 1:7, 9; 1 J 2)
  • Nie ma już dla mnie potępienia! (Rz 8)
  • Bóg nie pamięta więcej moich grzechów! (Hbr 8, 12 i 10, 17; Micheasza 7, 18-19).
  • Ten Orędownik mieszka we mnie jako Duch, który daje mi życie! (J 14, 16)
Skuteczna bariera

Te fakty są tamą dla wszelkiego potępienia i wszystkiego, co mogłoby nas niepokoić! Mamy gwarancję całkowitego przebaczenia ze strony Boga. Wtedy z naszych wdzięcznych serc wypłynie potok uwielbienia dla naszego Boga! Dzięki Ci, Panie!

Bóg jest po twojej stronie! Pięknego dnia!

Zobacz najnowsze artykuły

Boży plan dla mnie?

Boży plan dla mnie?

Rozpoznać plany Boga dla swojego życia Boży plan dla mnie? Świadectwo Nicole Jaki jest Boży plan dla mnie? Niedawno ponownie przeczytałam historię arki Noego z Księgi Rodzaju 6. Boży plan dla Noego Po otrzymaniu słowa od Boga Noe wyruszył, aby zbudować...

Przerwa na kawę czy przerwa na pustynię? (2)

Przerwa na kawę czy przerwa na pustynię? (2)

Przerwa na kawę czy przerwa na pustynię? (2) To orędzie jest kontynuacją orędzia o tej samej nazwie z poprzedniego tygodnia. Jest to również część szkolenia 6, które można znaleźć na stronie. Niespodziewane wydarzenie: przerwa na pustyni! Obserwuję...

Boża miłość mnie zalała

Boża miłość mnie zalała

Świadectwa 2 Naylleleya 1. Nieobecność, która miała na mnie wpływ Ojca nie znałam zbyt dobrze, ponieważ opuścił dom, gdy miałam 3 lata. Jego nieobecność wywołała u mnie poczucie odrzucenia i niepewności. Czułam, że w jego oczach jestem niewystarczająco...

Uznanie

Uznanie

Dernière mise à jour: 25 marsUznanie « Policz błogosławieństwa Boże, postaw je wszystkie przed swoimi oczami, a zobaczysz, gdy będziesz się modlił, jak wielka jest ich liczba ». Dzięki za wskazówkę dotyczącą wargi? Zdałam sobie sprawę, że czasami śpiewam...

Przebaczenie jako źródło wyzwolenia

Przebaczenie jako źródło wyzwolenia

Dernière mise à jour: 1er marsPrzebaczenie jako źródło wyzwolenia Potrzeba przebaczenia, aby żyć wyzwolony Dzień dobry, przyjaciele! Dziś rano chciałbym wam opowiedzieć o człowieku, który nazywał się Hiob! Hiob Hiob jest zdrowy, ma żonę i dzieci oraz...

Po otrzymaniu prezentu

Po otrzymaniu prezentu

Świadectwo Claude'a Miłość Ojca rozlała się w moim sercu ucznia i jestem gotów oddać wszystko, żeby kontynuować dzieło Jezusa, rozpowszechniając to, co zostało mi przekazane przez mojego Mistrza. Aby nie pozostać bezczynnym, wyruszyłem, by dawać...

Bóg na ciebie postawił!

Bóg na ciebie postawił!

Dernière mise à jour: 25 marsCzy czujesz się mały? Bóg na ciebie postawił! Nieistotny? Nieważne? Pewien człowiek, Saul z Tarsu, był świadkiem ukamienowania Szczepana, chrześcijanina, który rozświetlony był Panem i właśnie wystapił publicznie by świadczyć...

Bóg działa dogłębnie w naszym życiu (2)

Bóg działa dogłębnie w naszym życiu (2)

Dernière mise à jour: 26 févrierBóg kształtuje nasz charakter Uświęcenie, pozorna doskonałość? Często utożsamiamy słowo "uświęcenie" z nieomylnością, nieskazitelnością, doskonałością. W naszych oczach uświęcenie oznacza świętość i wierzymy, że święty to...

Wyciszyć się

Wyciszyć się

Wyciszyć się Rozmawiają z nami, ale nic nie słyszymy Często znajdowałem się w sytuacjach, w których było dużo hałasu. Było tyle hałasu, że nie słyszałem głosu towarzyszacej mi osoby. Patrząc na nią, widziałem, jak poruszają się jej usta, ale nie słyszałem...

Dbałość o nasze emocje

Dbałość o nasze emocje

Dernière mise à jour: 19 janvierDbałość o nasze emocje, aby pozostać w łączności z Panem Pan chce, abyśmy byli z Nim połączeni. W Ewangelii Jana 10, 27 jest napisane: "Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je i one idą za Mną". Zdałam sobie sprawę, że...

Serce do serca z Panem

Serce do serca z Panem

Serce do serca z Panem Pan chce, abyśmy byli z Nim połączeni. W Ewangelii Jana 10, 27 jest napisane: "Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je i one idą za Mną". Zdałam sobie sprawę, że czasami nie słyszę głosu mojego dobrego Pasterza i zapytałam Go,...

Wszechmogący nie działa sam!

Wszechmogący nie działa sam!

Bóg, Wszechmogący, nie działa sam! Bóg, Wszechmogący, nie działa sam! Bóg: Wszechmogący? Tak, Bóg jest Wszechmogący! a jednak dziwimy się, że nie widzimy w wielu miejscach Jego interwencji... Jak to możliwe, że nic się nie dzieje? W rzeczywistości,...

Pomagać sobie nawzajem

Pomagać sobie nawzajem

Pomagać sobie nawzajem Życie przynosi nam niespodzianki, które nie zawsze są przyjemne i łatwe do zniesienia. Potrzebujemy zachęty! Słowo pociechy może dodać nam skrzydeł lub wzmocnić naszą wiarę w siebie w chwili, gdy zaczęły nachodzić nas wątpliwości......

Tumult na zewnątrz i pokój wewnątrz

Tumult na zewnątrz i pokój wewnątrz

Świadectwo Marta: tumult na zewnątrz i pokój wewnątrz Rozmawiałem z przyjaciółka, która opowiedziała mi o bardzo skomplikowanej sytuacji, w której się znalazla. Jej przyszłość została nagle zagrożona. Zupełnie rozczarowana ideałem, który jak sobie...

Jak słonecznik

Jak słonecznik

Świadectwo 3 Nicole Czytam Biblię codziennie, i w miarę możliwości rano, przed rozpoczęciem dnia. Lubię przemieniać tę lekturę w modlitwę. W ciągu dnia staram się przypominać sobie poranne wersety, aby inspirowały mnie w danej chwili i miały wpływ na moje...

Ponownie połączyć się z bogiem

Ponownie połączyć się z bogiem

Ponownie połączyć się z bogiem Świadectwo 6 Nicole W ciągu naszego życia napotykamy na bardzo różne osobowości. Ta różnorodność jest źródłem ubogacenia, ale czasem także napięć. Pewnego dnia miałam do czynienia z osobą, która wykazała się tchórzostwem....

Świadectwo Jessiki, poszukiwaczki złota (1)

Świadectwo Jessiki, poszukiwaczki złota (1)

Świadectwo Jessiki, poszukiwaczki złota (1) Tak, jestem wyjątkową poszukiwaczką złota! Wchodzę w specjalny nurt, nurt Biblii, aby odkryć piękne samorodki złota! Oczywiście wymaga to czasu i dobrze jest mieć odpowiednie narzędzia!  Codzienna lektura Biblii...

Przerwa na kawę czy przerwa na pustynię? (1)

Przerwa na kawę czy przerwa na pustynię? (1)

Przerwa na kawę czy przerwa na pustynię? (1) Jest to również część szkolenia 6, które można znaleźć na stronie. Niespodziewane wydarzenie: przerwa na pustyni! Działanie w skomplikowanych i pełnych wyzwań realiach współczesnego życia jest dla mnie bardzo...

Bóg działa dogłębnie w naszym życiu (1)

Bóg działa dogłębnie w naszym życiu (1)

Dernière mise à jour: 26 févrierBóg działa dogłębnie w naszym życiu (1) Decyzje zgodne z wolą Bożą? Wierzący w Chrystusa, którzy podjęli mocną decyzję służenia Panu z całego serca, są często uważani za dobrych chrześcijan, zwłaszcza jeśli ich...

Słowo od Sabine, artystki

Słowo od Sabine, artystki

Świadectwo Sabiny Słowo od Sabine, artystki, która wykonała akwarelę na naszej stronie internetowej Ostatni motyl wycisnął ze mnie ostatni pot, ale jestem bardzo zadowolony z rezultatu, a świadomość, że dla Ciebie jest on piękny, czyni mnie szczęśliwą. Są...

Otrzymałem i przyjąłem miłość Boga

Otrzymałem i przyjąłem miłość Boga

Dernière mise à jour: 4 avrilŚwiadectwo Nicole : otrzymałem i przyjąłem miłość Boga Wychowałam się u boku ojca, który wymagał od swoich dzieci perfekcji. W słowach mówionych lub niewypowiedzianych można było odczytać takie oto przesłanie: "Jeżeli nie...

Wszystkie przedmioty

Kategorie

Najnowsze wpisy na blogu...

Poniżej możesz zostawić nam swoje dane, a będziesz osobiście informowany o aktualizacjach naszego bloga (średnio co tydzień).

Ta subskrypcja jest bezpłatna i niezobowiązująca.